Stěhování firmy ALFA

Ilustrační obrázek
Od 1.7.2006 se firma ALFA kompletně přesunula do nově vystaveného firemního areálu na adresu Hradiště 374 Písek.
Areál firmy poskytuje nejen výrazně větší prostorové ale především dokonalejší technické zázemí. Tento nový objekt firmy vznikl na základě architektonického návrhu ING.ARCH.Barbory Teskové a byl realizován stavební firmou KOČÍ a.s., stavební dozor prováděl pan Miloš Rozhoň.
Celý průběh akce zastřešoval projektant pan Aleš Říha, Atelier 24 .