Automatizace výrobních a nevýrobních procesů firmy

Ilustrační obrázek
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU - Program OP PIK: Technologie VII.

Hlavní cíle projektu: Cílem projektu je maximální zautomatizování výrobních a manipulačních procesů – automatizace skladového hospodářství firmy, jeho implementace do stávajícího informačního systému firmy, propojení skladu s nevýrobními a výrobními procesy firmy.