Kontrola kvality


3D měřící zařízení
Carl zeiss Duramax 5/5/5 CNC

Měřicí mikroskop
Carl zeiss STEMI 508

Ruční spektrometr
OLYMPUS - Vanta