Univerzální montáž FPM s automatickým šroubovákem

Ilustrační obrázek
Zařízení slouží pro konečnou kompletaci několika komponent sestavy tělesa plynového pedálu.

Celé zařízení je mechanicky i programově řešeno jako modulová sestava několika pracovních celků, která umožňuje díky výměnným kódovaným přípravkům zpracování velkého množství typových variant plynových pedálů. V současné době je na zařízení zpracováváno 26 rozdílných typů. Těchto 26 typů zahrnuje více než 11 výrazně odlišných tvarových sestav, které se krom různých tvarů a rozměrů liší i různým počtem šroubů a kontrolovaných dílců.

Pro zajištění maximálního urychlení, stability a variability procesu je na zařízení použita elektronická šroubovací jednotka s automatickým přívodem šroubů, která je polohována pomocí portálového robotu.

Fotogalerie