Vysokotlaké montážní a kontrolní zařízení

Ilustrační obrázek
Poloautomatická montáž vysokotlakých hadic a následká zkouška těsnosti zkompletované sestavy.

Stroj slouží ke kompletaci vícenásobné sestavy hadic s ventily a následné kontrole těsnosti zkompletované sestavy.

Činnost stroje je poloautomatická, obsluha provádí založení sestavy ventilů s hadičkami a ventilu DHV či DROSSEL, odstartování automatického cyklu a závěrečné vyjmutí zkompletované a zkontrolovaného sestavy. V případě vyhodnocení zmetku, zadává obsluha pro uvolnění dílce heslo a následně dílec odkládá do na určené místo.

Jako řídící systém byl použit IndraLogic VEP30, který díky kvalitní vizualizaci a ovládání pomocí dotykové obrazovky činí zařízení uživatelsky velmi jednoduché a příjemné.

Fotogalerie